Make your own free website on Tripod.com

JAPANESE LANGUAGE FOR FILIPINOS

Mga Nilalaman

Home
About Language
Mga Halimbawa
Mga Nilalaman
Pagsasanay 1
Pagsasanay Part 2
Pagsasanay Part 3
Contact Person
New Page Title

Mga Nilalaman:
 
Mga Pamilang: Click here
Ordinal na mga mga bilang: Click here
Mga Araw sa isang linggo: Click here
Mga Buwan: Click here
Panahon: Click here
Taon o Edad
Pagbilang ng mga tao, hayop at bagay
Mga kulay: Click here
Direksiyon
Iyan o Ito
Mga karaniwang pagpapahayag
Mga Pagbati
Salamat
Paki
Mag anak
Mga Bahagi ng Katawan: Click here
Ospital
Kainan
Pagkain: Click here
Pera at Bangko
Pamimili
Oras
Sasakyan
Telepono
Post office
Klima
Pulisya
Mga gamit ng: Ano, alin, Sino,Kailan, Bakit,Paano at Gaano,Saan,Ginawa na,Pwede at Maaaria at Ay.
Paraan ng pagtawag sa tao
Mga makabuluhang pagpapahayag
Mga tulong sa balarila
Talasalitaan
Mga Pangungusap
 
Mga Halimbawa ng Pangungusap: Click here
 
 

Wikang Hapon para sa mga Pilipino