Make your own free website on Tripod.com

JAPANESE LANGUAGE FOR FILIPINOS

Mga Halimbawa

Home
About Language
Mga Halimbawa
Mga Nilalaman
Pagsasanay 1
Pagsasanay Part 2
Pagsasanay Part 3
Contact Person
New Page Title

Mga Halimbawa ng pangungusap:

  • Ang buwan ng enero ay malamig.

             Ichigatsu wa samui desu.*

        *desu - tamang pagbigkas ay des

  • Ang aking kaarawan ay ikasampu ng Mayo.

             Watashi no tanjobi wa gogatsu toka desu.

  • Alin ang gusto mo, isda o manok?

             Sakana to tori niku to dochira ga suki desu ka.

 

 

Para sa mga nag nanais mag ibang bansa i Click lamang sa:

www.poea.gov.ph

Para sa mga gustong pang matuto ng wika at pangungusap sa wikang hapon email lamang kay:
 
 
 
 
 

www.givinghopefoundation/tripod.com

Wikang Hapon para sa mga Pilipino