Make your own free website on Tripod.com

JAPANESE LANGUAGE FOR FILIPINOS

About Language

Home
About Language
Mga Halimbawa
Mga Nilalaman
Pagsasanay 1
Pagsasanay Part 2
Pagsasanay Part 3
Contact Person
New Page Title

Sa mga nagnanais magibang bansa lalo na bansang Hapon, marito na ang simpleng pag aaral ng wikang banyaga, mga salitang simple(basic) pero makabulahan. magagamit ito sa mga kausap na banyaga lalo na sa mga baguhan.

Sa akin pagsusuri, bago pa man umalis patungo sa ibang bansa ang mga kababayan natin lalo na sa Japan, Germany atbp ( non English Language). ang lengwahe ang unang problemang makakaharap,dahil ito ang siyang magiging simula ng bagong pakikitungo sa ibang tao.
 
Karamihan sa mga nangingibang bansa ay napipilitang mag enroll sa mga iskwela o tao na may kaalaman na sa wikang banyaga at gumagastos ng malaking halaga para sa pagsasanay lang.
 
ito na ang tamang pagkakataon sa mga nagnanais matuto ng ibang wika lalo na sa nihongo(japanese language) sa mga baguhan na aalis patungo sa bansang Japan.

Taking a break from work

What a job!

I might describe my job in a little more detail here. I'll write about what I do, what I like best about it, and even some of the frustrations. (A job with frustrations? Hard to believe, huh?)

Favorites

Here's a list of some of my favorite movies:

Jules and Jim, Manhattan, Breaking the Waves

Here's a list of some of my favorite music:

Nirvana, Frank Sinatra, Ibrahim Ferrer

Wikang Hapon para sa mga Pilipino